Köszöntő

„Végignézek az osztályon. Minden szempár ragyog. Mától fogva mind az én gyermekem. Lelkük az én fehér papírosom, amit teleírok a tisztességtudásra, becsületre és az egymás iránti szeretetnek a jegyeivel.”
/Gárdonyi Géza/

Iskolánk Szuhogy település meghatározó szellemi központja, hiszen több mint hét évtizede folyik falai közt nevelő – oktató munka.

Valljuk, hogy minden gyermek tehetséges valamiben, és a mi feladatunk ezt a valamit megkeresni. Ebben segít pedagógusaink felkészültsége, tapasztalata, a nyugodt, családias légkör megteremtése.

Olyan gyermekközpontú intézmény megteremtésére törekszünk, ahol gyermek, szülő és pedagógus egyaránt jól érzi magát. Pedagógiai tevékenységünket a gyermekközpontú nevelés szolgálatába állítjuk. Célunk diákjaink magas szintű képzése, a sokoldalú személyiségfejlesztés, az általános emberi és európai értékek, erkölcsi normák továbbadása, amelyek által tanulóink képesek megfelelni a kor kihívásainak, hatékonyan és önállóan tudnak dolgozni, képesek a változásokhoz alkalmazkodni, nyitottak az új dolgok befogadására, képesek saját maguk fejlesztésére, önművelésre. Világossá akarjuk tenni tanítványaink számára az élethosszig tartó tanulás fontosságát, mert azt valljuk, hogy csak a sokoldalú, kreatív emberek állják meg a helyüket az életben, csak a stabil tudásra lehet később építkezni. Kiemelten kezeljük a kulcskompetenciák fejlesztését.

Fontosnak tartjuk az esélyegyenlőség biztosítását minden tanuló számára – különös gondot fordítva a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, illetve a sajátos nevelési igényű gyermekekre-, ebben különös segítséget nyújt a kompetenciaalapú oktatás és az integrált nevelési program teljes módszertana, egész szemlélete, tevékenységközpontúsága.                                                                           

Kollégáimmal valljuk, hogy fontosak, nagyon fontosak az alapok, amelyre később építkezhetünk. Hogy hogyan szerezhető ez meg? Mi a csodaszer? Az igazában nincs, vagy ha mégis, a módszerben rejlik.

Konficiust idézve „Mondd és elfelejtik, mutasd meg és emlékeznek, vond be Őket és megtanulják.” Ennek szellemében folyt és folyik napjainkban is a nevelés – oktatás. A XXI. század az információs társadalom kihívása az Interneten való megjelenés, a folyamatos jelenlét.

Bízom benne, hogy honlapunk segítségével sikerül bepillantania iskolánk életébe.

Tisztelettel: Fazekas Bálint

tagintézmény-vezető